Zápis VH 13/10/2018

Zápis z valné hromady České federace piškvorek a renju, z. s.

Datum: 13.10.2018 od 19:00

Místo konání: U Houmra, Šumavská 20, Praha 2

Svolavatel: Štěpán Tesařík

Přítomní členové federace:
Radim Kostlivý, Martin Muzika, Josef Flídr, Tomáš Němec, Miroslav Háša, Pavlína Brdková, Adéla Krylová, Aleš Rybka, Petr Žižka, Pavel Laube, Lukáš Souček, Vladimir Nipoti, Štěpán Tesařík, Jan Purkrábek, Soňa Turečková (15)

Nepřítomní členové s plnou mocí:
Tereza Hackerová, Jakub Stodola, Petr Neumann, Jan Stránský, Pavel Kozubík (5)

Program:

1) Zahájení svolavatele

2) Ověření usnášení schopnosti svolavatelem

3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a sčitatelů
Předseda valné hromady: Tomáš Němec (15 pro, 5 proti)
Zapisovatel: Soňa Turečková (16 pro, 0 proti, 4 se zdrželi)
Sčitatelé: Adéla Krylová, Jan Purkrábek (19 pro, 1 proti)

4) Zhodnocení uplynulého roku od poslední VH
Rekordní účast na turnajích. Spolupráce s SCG, účast na finále, nárůst členů federace, nová pozice mediálního manažera. Reprezentace na týmovém mistrovství světa v Polsku – 3 týmy (4., 9. a 10. místo).

5) Vývoj herny piskvorky.net
Cílem je udělat českou piškvorkovou hernu pro českou komunitu. Na herně pracuje Monika Kolouchová. Herna je funkční již několik let, dělají se malé dodělávky. Například XOBOT (umělá inteligence, s výhrou se zlepšuje), žebříčky, vzhled v turnajové místnosti, párování turnajů, renju.
Euroliga začne 29. 10. 2018 na herně pisvorky.net.

6) Roční působení mediálního manažera
Radim Kostlivý, sociální sítě + web.
FB: + 67 liků stránky ČFPR (nárůst o 42%), z 41 na 124 příspěvků (dosah 189 až 210 lidí), sponzorování příspěvků do budoucna?
Instagram: 34 fotek a 31 sledujících
Web: 7,2 tis unikátních návštěv, do budoucna návštěvy herny a VCPR přes web piskvorky.cz

7) Spolupráce s SCG (pIšQworky)
11. 10. jednání ke spolupráci – před KT článek na web, stejně tak před finále článek o Piškapu, či Youth EL, info v pozvánce na finále.
Na finále zástupci federace – komentování her, stolky, banner, letáčky do tašek, SCG bude sdílet info o našich akcích (10-15 ročně) na FB či webu.
Oni by chtěli udělat rozhovor z piškvorkářem od nás, který se účatnil i pIšQworek, okomentování partií z loňského finále. Poskytneme šachové hodiny, zveřejníme pozvánku na FB/webu.

8) Schválení zprávy o hospodaření federace za roky 2017
Přesun hlasování na jaro 2019. (17 pro, 3 se zdrželi)

9) Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh rozpočtu předložen, účastníci valné hromady seznámeni.

10) Volba nových členů výkonného výboru
Kandidáti: Jan Purkrábek, Soňa Turečková, Radim Kostlivý, Martin Muzika, Vladimir Nipoti, Štěpán Tesařík, Pavel Laube (20 pro, 0 proti)

11) Volba předsedy ČFPR
Kandidát: Štěpán Tesařík (16 pro, 1 proti, 3 zdrželi)

12) Plány na rok 2019
Pokračování v živých turnajích – 15. Fishpárty v Hradci Králové, účast na Czech Open a Deskohraní, případně opakování Piškapu v Brně.
MS jednotlivců pravděpodobně v Estonsku, počítáme s českou výpravou.
Hostování EL na piškvorky.net.
Youth EL je v plánu začít.
Rozvoj herny piškvorky.net.
Spolupráce s SCG.
Ve světové gomoku komisi nový předseda Ilya Katsev – cílem je rozšířit piškvorky do nových zemí.

13) Fundraising aneb získávání prostředků
V září byl odeslán email, prosba o zaslání jednorázových či pravidelných darů federaci.
Debata o dotacích – zda a jaké bychom mohli využít.

14) Úprava oficiálních pravidel gomoku
Napsána nová pravidla, předchozí byla příliš stručná a tato více upravují realitu, která se hraje na turnajích. Předpokládá se, že by mohly po přeložení sloužit jako oficiální pravidla gomoku dle RIF.
Pravidla bude schvalovat výkonný výbor. (19 pro a 1 proti) Valná hromada pověřuje výkonný výbor tvorbou a schvalováním pravidel piškvorek.

15) Ostatní
Provedena úprava stanov výkonným výborem, byla schválena změna sídla na adresu Modletická 1390/1, Praha 11.
Rekapitulace MS v Polsku: 13 hráčů, 3 týmy (z toho jeden tým nováčků), nebyla medaile, ale výprava byla početná a byla hodnocena úspěšně.
Výkonný výbor vypracuje metodiku sociálního programu a nominačních kritérií na MS.
Každý ratingový turnaj spadající pod ČFPR musí být schválen výkonným výborem. (14 pro, 1 proti, 5 zdrželo)

16) Zvýšení členských příspěvků
Zvýšení výše členských příspěvků na 280 Kč. (18 pro, 1 proti, 1 se zdržel)

17) Český ratingový žebříček
V českém ratingovém žebříčku budou zaznamenáni jen hráči, kteří odehráli během posledních 24 měsíců ratingový turnaj v České republice. (13 pro, 1 proti, 6 zdrželo)
V českém ratingovém žebříčku budou zaznamenání všichni hráči bez ohledu na to, zda jsou členy ČFPR. (13 pro, 4 proti, 3 se zdrželi)
Aplikaci tohoto ustanovení má na starosti výkonný výbor.

18) Ukončení