Členství + přihláška

Přihláška, podmínky členství

Microsoft Word Přihláška ke stažení (.doc, 71 kB)

1. Posláním České federace piškvorek a renju (dále jen ČFPR) je organizovat a šířit deskové hry piškvorky a renju a umožňovat tak členům federace i dalším osobám a zejména mládeži provozování her piškvorky a renju, jako hodnotné zábavy, podpory duševního rozvoje i specifické soutěžní aktivity v oblasti duševního sportu.

2. Řádným členem federace se může stát každá fyzická osoba, která má zájem o piškvorky a renju.

3. Dle stanov ČFPR „Členství ve federaci vzniká fyzické osobě rozhodnutím výboru federace na základě písemné přihlášky a po splnění dalších podmínek pro vznik členství stanovených federací.

4. ČFPR nabízí dva platební druhy členství – základní členství a tzv. piškvoráček. Vstupní poplatek pro základní členství i piškvoráčka je stanoven na 0 Kč, členský vklad pro základní členství je stanoven ve výši 280 Kč. Členský vklad pro piškvoráčka je stanoven na 140 Kč a je určen pro osoby mladší než 18 let.

5. K registraci je nutné stáhnout dokument „Přihláška za člena České federace piškvorek a renju“. Vyplněný dokument je poté nutné poslat na e-mailovou adresu tesarik(a)piskvorky.cz. Přijetím přihlášky bude žadateli přiděleno identifikační číslo, které zároveň slouží jako variabilní symbol při provádění plateb (členské příspěvky apod.). Přihláška podepsaná předsedou ČFPR či osobou pověřenou plnou mocí bude následně doručena zpět žadateli.

6. Žadatel o členství v ČFPR se stává registrovaným členem až po zaplacení vstupního poplatku, tj. připsáním finančního obnosu na bankovní účet ČFPR

7. Bankovní účet je založen u Fio, družstevní záložny.

Platby v rámci České republiky:
č. účtu: 2100007516/2010
variabilní symbol: viz přidělené identifikační číslo

Účet pro CZK – pro platby ze zahraničí
IBAN: CZ2120100000002100007516
název účtu: Česká federace piškvorek a renju
adresa příjemce: Modletická 1390/1, Praha 11 – Chodov, PSČ 149 00
banka: Fio banka, a.s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
SWIFT: FIOBCZPPXXX
variabilní symbol / zpráva pro příjemce * 2100007516*

Účet pro EUR
IBAN: CZ8020100000002500056667
název účtu: Česká federace piškvorek a renju
adresa příjemce: Modletická 1390/1, Praha 11 – Chodov, PSČ 149 00
banka: Fio banka, a.s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
SWIFT: FIOBCZPPXXX
variabilní symbol / zpráva pro příjemce *2100007518*

8. Platbu za členství je nutné uhradit nejpozději do konce března kalendářního roku. V případě, že řádně registrovaný člen neuhradí roční poplatek ve stanoveném termínu, bude třikrát napomenut (každé napomenutí následuje po 2 měsících od přechozího). Po uplynutí lhůty 2 měsíců od 3. upomínky, bude člen vyloučen na základě stanov ČFPR.

9. Dar je možné provést na účet ČFPR, platbu je nutné doplnit variabilním symbolem 10000.