Betting Competition!

Betting Competition!

English version
Česká verzeCurrent season

Nick: Current bet: Profit:
1.Yurius0 kr.4013 kr.
2.Marek1100 kr.2209 kr.
3.PetrP1110 kr.1516 kr.
4.Tartl0 kr.1135 kr.
5.bbj0 kr.776 kr.
6.anakinn0 kr.450 kr.
7.piggi0 kr.313 kr.
8.Alois Mikeš10 kr.248 kr.
9.ouups0 kr.225 kr.
10.aemiT0 kr.152 kr.
11.lzoli9510 kr.105 kr.
12.Contessa von UwU0 kr.82 kr.
13.Mole0 kr.50 kr.
14.mikinka0090 kr.1 kr.
15.Lojza0 kr.-30 kr.
16.Luvlas0 kr.-40 kr.
17.Coacher0 kr.-53 kr.
18.Jenik100 kr.-100 kr.
19.danieltsolov0 kr.-100 kr.
20.3ifndef0 kr.-233 kr.
21.blackyyX0 kr.-260 kr.
22.k10 kr.-271 kr.
23.peroxid0 kr.-327 kr.
24.Cerok0 kr.-358 kr.
25.sakitgigi50 kr.-450 kr.
26.Michi0 kr.-487 kr.
27.iec0 kr.-500 kr.
28.Gregi730 kr.-500 kr.
29.zukole0 kr.-500 kr.
30.idea0 kr.-500 kr.
31.Fojtman0 kr.-500 kr.
32.Boneslash0 kr.-560 kr.

Staň se nejlepším sázkařem a vyhraj tuto krásnou magnetickou desku. Sázet můžeš na zápasy Euroligy, České piškvorkové ligy , Polské piškvorkové ligy - IRP, a nebo MBE Grandfinále ročníku 2022 .

Do soutěže se může zapojit každý. Stačí si vytvořit uživatele na webu Piškvorky.cz a sázet na piškvorkové zápasy České ligy, Euroligy či jiných soutěží. Soutěže se automaticky účastní každý registrovaný uživatel, který u nás sází. Není tedy třeba žádného dodatečného přihlášování. Na začátku soutěže každý obdrží 500 kreditů zdarma. Každé 3. kolo Euroligy přidáme sázejícím 50 kreditů jako bonus za aktivitu.

Soutěž se vyhodnotí před začátkem nového kola CPL nebo Euroligy. Zvítězí sázkař, který bude mít na konci soutěže nejvyšší zisk v napravo uvedené tabulce.

Pravidla soutěže

Je zakázáno si vytvářet více uživatelských účtu. Zaregistrované Jméno a Příjmení musí být reálné. V případě vítězství sázkaře se bude kontrolovat oproti průkazu totožnosti (kontrola více uživatelských účtů). Je možno libovolně kredity do hry dobíjet. Dobitím kreditů podpoříte ČFPR a úsilí jejích členů, že se o tyto stránky zdarma starají. Maximální sázka na jeden tiket je 500 kreditů. Je možné sázet na své vlastní vítězství v zápase. Nikdy však na vítězství svého soupeře! Rovněž je zakázáno sázet na remízu v zápase, kterého se účastníte. Je zakázáno sázet na zápasy s již známým výsledkem. Vyhrazujeme si právo tato pravidla v průběhu soutěže doplňovat.

Cena pro vítěze

Cenou pro vítěze je magnetická deska (obrázek výše) v hodnotě 450 Kč.

Informace o sázení

V této sekci můžete sázet na piškvorkové zápasy, podobně jako v sázkové kanceláři. Místo peněz hrajeme s kredity, které získáte po registraci uživatele.

V kurzové nabídce se budou objevovat zápasy České ligy, Euroligy nebo jiných soutěží. Kurzy se vypočítávají z vyprůměrovaných odhadů našich bookmakerů. Kurzy tedy nevypisuje jednotlivec, ale je dílem kolektivu. Proto se do sázení mohou zapojit i samotní bookmakeři.

Je možné sázet na vítězství i na remízu. Pokud se zápas neodehraje, vklady se vracejí!

Betting Competitions

Become the best bettor of IRP, Euroleague or Czech league or MBE Grandfinal of year 2022 and win a magnetic board with a set of stones in total value of 400 CZK!

magnetic board

Everyone can participate in the competition. All you have to do is to register on our web piskvorky.cz and then you can bet on matches played in the Czech league, Euroleague or eventually on results of the live tournaments. Every registered user is automatically included in the competition once (s)he starts betting on our web. There is no need for any additional registration for the competition.

At the start of the competition everyone will recieve 500 credits for free. Every 3rd round of Euroleague we will add to 50 credits for each bettor as a bonus for the activity

The competition will be evaluated once the last round of Euroleague finishes. The bettor who will have the highest amount of gained credits at the end of the competition will be the winner.

Rules of the competition

In this section of our web, you can bet on gomoku matches like if you were betting in any other betting office. However, we use virtual credits, which you get once you register, instead of real money.

In the list of bets will be included matches from Czech league, Euroleage as well as certain events from live tournaments. The betting rates are calculated as an arithmetic average of the betting rates estimated by our bookmakers. Consequently, the betting rates are not set by a single person but by a group of people. Thanks to this fact our bookmakers can participate in the betting competition as well.

At this moment, it is possible to bet on a win, loss or on a draw. If the match does not take place, the credits are returned!

It is forbidden to bet on a win of your opponent as well as on a draw in your own match! However, it is allowed to bet on your own win in the match. You cannot bet on the Special offer in case the special includes your own match (performance). It is also forbidden to register more than one account.

It is forbidden to register more than one account. The registered name must be your real name. The winner of the competition will have to prove his identity with his ID card (in order to avoid multiple accounts). It is possible to recharge new (more) credits to the competition. By the recharing you will support ČFPR and the efforts of its members to take care of this site for free. The maximum bet on one ticket is 500 credits. It is allowed to bet on your own win in the match. However, it is not allowed to bet on the win of your opponent in the match! It is also not allowed to bet on a draw in the match in which you participate. You cannot bet on the Special offer in case the special includes your own match (performance). It is forbidden to bet on matches with a known result. We postulate the right to modify these rules during the competition.