Ratingový systém

Ratingový systém v piškvorkách je převzat z polského - z důvodu lepší možnosti porovnání herní úrovně hráčů.

 1. Bodový zisk (dále jen rating) hráče se dělí na:
  • ustálený (U, Established)
  • dočasný (D, Novice)
 2. Aby hráč dosáhl ustáleného ratingu, musí:
  • hrát minimálně 5 her s hráči, jejichž rating je ustálený.
  • získat minimálně 1.5 bodu s hráči, jejichž rating je ustálený.
 3. Změny ratingu:
  • pokud spolu hrají U hráči, jejich bodový zisk se počítá podle tabulky č. 1.
  • pokud hraje D hráč s U hráčem, bodový zisk se počítá pouze pro D hráče a to podle vzorce v bodě 5.
  • hra mezi D hráči se bodově nepočítá.
 4. Hráčův rating se mění až po skončení turnaje. Do turnaje hráč vstupuje se svým starým ratingem, ten se během turnaje nemění. D hráč je do konce turnaje brán jako D hráč i v případě, že během turnaje splní bod 2.
 5. Pro D hráče platí následující vzorec:
  • Rn = Rst + (250 * (V-P)/N)

  • Rn = nový rating
   Rst = průměrný rating U hráčů
   V = počet vyhraných her s U hráči
   P = počet prohraných her s U hráči
   N = počet her hraných s U hráči

 6. Pro nepřítomnost ratingového systému se první dva počítané turnaje považují za ustálené. Pro výpočet ratingu byl zvolen vzorec:
  • Rn = 1600 + (400 * (V-P)/N)

  • Rn = nový rating
   V = počet vyhraných her v obou turnajích
   P = počet prohraných her v obou turnajích
   N = počet hraných her

 7. Bodový zisk mezi U hráči se počítá dle následujícího vzorce:
  • Rn = Rs + Z

  • Rn = nový rating
   Rs = starý rating
   Z = bodový zisk/úbytek dle tabulky č. 1

Tabulka č.1

Bodový rozdílZisk hráče s vyšším ratingem v případě výhryZisk hráče s nižším ratingem v případě výhryZisk hráče s nižším ratingem v případě remízy
0 - 10+16+16+0
11 - 32+15+17+1
33 - 54+14+18+2
55 - 76+13+19+3
77 - 100+12+20+4
101 - 124+11+21+5
125 - 149+10+22+6
150 - 176+9+23+7
177 - 204+8+24+8
205 - 236+7+25+9
237 - 272+6+26+10
273 - 313+5+27+11
314 - 363+4+28+12
364 - 427+3+29+13
428 - 521+2+30+14
522 - 724+1+31+15
725 - 2000+0+32+16