Turnajová kritéria

Swiss system

  • Buchholz – Buchholz hráče se rovná součtu bodů jeho soupeřů. Upřednostňuje hráče, kteří hráli se silnějšími soupeři.
  • Median-Buchholz – Median-Buchholz hráče se rovná součtu bodů jeho soupeřů bez prvního a posledního.

Round Robin system

  • Berger – Za každého soupeře, kterého hráč porazil, se mu do Bergerova systému přičte součet turnajových bodů, které soupeř získal, a za každého soupeře, se kterým remizoval, polovina turnajových bodů, které soupeř získal. Za soupeře, s nimiž prohrál, se hráči nezapočítá nic. Hodnocení tedy upřednostňuje hráče úspěšnější ve hře se silnějšími soupeři. Tento systém je většinou používán v turnajích, kde hraje každý s každým a kde tedy systémy, které upřednostňují hráče, co hráli se silnějšími soupeři (Buchholz), nemají smysl. V turnajích, kde nehraje každý s každým, je většinou používán až jako další pomocné hodnocení (po Buchholzově systému).
  • Progress – Každé kolo přičte aktuální skore hráče.