Valná hromada ČFPR 2018

  • Kdy: 13.10.2018 od
  • Kde: Praha ()

Zápis na akci:

TIP: Nyní je již možno editovat dříve zadaný zápis! Stačí vyplnit stejné jméno jako předtím a pak upravit zbývající údaje. Zápisy přidané pod přihlášením, je možno editovat opět zase jen pod přihlášením.


Přehled přihlášených lidí:

1. G80%
2. Specs100%
3. Martez70%
4. Sonča90%
5. peroxid100%
6. Teri80%

Volební VALNÁ HROMADA 2018

Bude v sobotu večer v rámci Deskohraní (13. října). Po 3 letech je podle stanov třeba zvolit vedení.

Program:
- Zahájení svolavatele
- Ověření usnášeníschopnosti svolavatelem
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a sčitatelů
- Zhodnocení uplynulého roku od poslední VH
- Vývoj herny piskvorky.net
- Roční působení mediálního manažera
- Spolupráce s SCG (pIšQworky)
- Schválení zprávy o hospodaření federace za roky 2017-2018
- Plány na rok 2019
- Návrh rozpočtu na rok 2019
- Fundraising aneb získávání prostředků
- Úprava oficiálních pravidel gomoku
- Volba nových členů výkonného výboru
- Volba předsedy ČFPR
- Ostatní
- Ukončení


Diskuze k akci

 
1